Τοποθεσία εγκατάστασης επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τοποθεσία εγκατάστασης επιχείρησης

Απάζογλου, Νικόλαος Μ.

Αρχικά, αναλύεται η ελληνική οικονομική πραγματικότητα, η έννοια της επιχειρηματικότητας και η προσέγγιση του όρου τοποθεσία εγκατάστασης επιχείρησης. Στη συνέχεια, αναλύονται ο τρόπος που εγκαθίστανται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τόπου εγκατάστασης. Τέλος, γίνεται αναφορά στις έννοιες του Business Plan, του Marketing Plan και άλλες μέθοδοι ανάλυσης των στοιχείων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μια επενδυτική κίνηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.