Το facebook ως εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας στις εθνικές εκλογές του 2012

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το facebook ως εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας στις εθνικές εκλογές του 2012

Δρετουλάκη, Ειρήνη
Γερμετζίδη, Ελένη

Ολοένα και περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία, άντληση πληροφοριών, αλλά και συμμετοχή σε οργανώσεις και ομάδες, επεκτείνοντας την έννοια της κοινότητας και της προσωπικής ταυτότητας των χρηστών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει και την πολιτική σκηνή, αφού από τη μία οι υποψήφιοι βουλευτές των κομμάτων τα χρησιμοποιούν προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες, ενώ από την άλλη οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τις θέσεις κομμάτων και υποψηφίων. Με αυτόν τον τρόπο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν το δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο, καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους υποψηφίους βουλευτές στις εθνικές εκλογές Μάιου και Ιουνίου 2012. Το δείγμα της έρευνας για τις εκλογές του Μαΐου 2012 αποτελείται συνολικά από 3.709 υποψήφιους βουλευτές και του Ιουνίου 2012 από 2.346 υποψηφίους βουλευτές, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι άντρες. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των βουλευτών τόσο στις εθνικές εκλογές του Μαΐου 2012 όσο και στις εκλογές του Ιουνίου 2012 δε διαθέτει κάποια προσωπική ιστοσελίδα, blog και προφίλ στο Facebook. Τόσο στις εκλογές του Μαΐου όσο και του Ιουνίου του 2012 υπάρχει στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου των υποψηφίων και του αν διαθέτουν προσωπική ιστοσελίδα, αλλά όχι μεταξύ του φύλου και του αν διαθέτουν blog ή προφίλ στο Facebook. Επίσης, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ της περιφέρειας και του αν διαθέτουν προσωπική ιστοσελίδα, blog ή προφίλ στο Facebook. Ωστόσο και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις υπήρχε στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ του κόμματος των υποψηφίων και του αν διαθέτουν προσωπική ιστοσελίδα, blog ή προφίλ στο Facebook.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.