Αναπαραγωγικά προβλήματα συών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αναπαραγωγικά προβλήματα συών

Λαμπαδάρη, Αναστασία

Η γενετήσια ωριμότητα των νεαρών θηλυκών ζώων αποκτάται βαθμιαία και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι κυριότεροι απ’ αυτούς, που επιδρούν στην επιβράδυνση ή επίσπευση της εκδήλωσής της, είναι ο γενότυπος, η διατροφή, η ηλικία και το βάρος των ζώων, η επαφή τους με τον κάπρο, καθώς και οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες της διατήρησής τους. Η επίδραση, των παραπάνω παραγόντων, δημιουργεί σημαντικότατο εύρος στην ηλικία ενήβωσης των ζώων στις χοιροτροφικές μονάδες, που κυμαίνεται από 4-10 μήνες. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή επίσπευση του χρόνου ενήβωσης, μπορεί να επηρεάσει, τόσο το χρόνο στον οποίο τα ζώα θα φθάσουν στη μέγιστη αναπαραγωγική ικανότητα, όσο και τη συνολική απόδοση και παραγωγικότητά τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπαραγωγή
Χοιροτροφία - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.