Οι διεθνείς διαμεταφορικές υπηρεσίες και η διαχείριση μεταφοράς φορτίου (cargo) ελληνικών εμπορευμάτων στην εξωτερική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Οι διεθνείς διαμεταφορικές υπηρεσίες και η διαχείριση μεταφοράς φορτίου (cargo) ελληνικών εμπορευμάτων στην εξωτερική αγορά

Σιούτκου, Αναστασία

Οι μεταφορές αποτελούν ένα ζωτικό κομμάτι του οικονομικού συστήματος και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Τα τελευταία χρόνια ο χώρος των μεταφορών έχει αλλάξει πολύ. Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα, την ποιότητα, την συνέπεια και την απαίτηση για μείωση του κόστους των εμπορικών συναλλαγών. Στην εργασία αυτή θα γίνει μια προσπάθεια αποτύπωσης των πραγματικών απαιτήσεων της σημερινής εποχής. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών σε όλα τα στάδια του, από τη Συνθήκη της Ρώμης έως και σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών ήταν μια από τις τρεις κοινές πολιτικές που προέβλεπε η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1957. Το γεγονός αυτό δείχνει την σημαντικότητα και το βάρος των μεταφορών, για την επιτυχή ολοκλήρωση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Επίσης γίνεται αναφορά στις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μελλοντική ανάπτυξη ενός σύγχρονου και βιώσιμου ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών. Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό την αποτύπωση και κατανόηση του συστήματος μέσα στο οποίο ενεργούν, αναπτύσσονται και πράττουν όλα τα μέλη του, όπως είναι οι μεταφορείς, οι διαμεταφορείς και όχι μόνο. Το κυρίως αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι οι διαμεταφορικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τους διεθνείς διαμεταφορείς, για την επιτυχή διαχείριση μεταφοράς φορτίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος της διαμεταφοράς στο σύστημα των κοινών κανόνων των διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Ειδικότερα, αναλύονται οι επιδεξιότητες και οι γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει ένας διαμεταφορέας για την διεκπεραίωση των εργασιών του. Επίσης οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τους διεθνείς διαμεταφορείς είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Τέλος στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται η διαχείριση μεταφοράς φορτίου από την οπτική γωνία της επιστήμης των logistics. Οι διαμεταφορείς προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν τον σκληρό ανταγωνισμό της σημερινής εποχής, προσφέρουν υπηρεσίες logistics.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορές - Οικονομικές απόψεις
Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγές - Ελλάδα
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.