Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο (κανονισμός 44/2001)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο (κανονισμός 44/2001)

Σαββίδου, Μαρία

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1968 υπογράφτηκε στις Βρυξέλες από τα έξι τότε κράτη μέλη της ΕΟΚ (Γαλλία, Γερμανία , Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) Σύμβαση που ρυθμίζει θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εκτέλεσης αποφάσεων στο πεδίο των αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Η Σύμβαση αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό στη ζωή της Κοινότητας, όχι μόνο γιατί η αναγνώριση και η εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται στα συμβαλλόμενα κράτη διασφαλίζονται έτσι σε όλη την Κοινότητα, αλλά και γιατί εισάγονται στους κόλπους της κοινοτικής νομοθεσίας ομοιόμορφοι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας, γεγονός που αποτελεί μεγάλο βήμα στο πλαίσιο της νομοθετικής εναρμόνισης και ενοποίησης. Με αυτό τον τρόπο εξ άλλου πετυχαίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και διευκολύνεται σημαντικά η «ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων» στο εσωτερικό της Κοινότητας, όπως αυτή διακηρύσσεται στο άρθρο 220 & 4 της ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώμης, σε εκτέλεση άλλωστε του οποίου υπογράφτηκε η παραπάνω Σύμβαση των Βρυξελών. Αυτή η «επαναστατική» Σύμβαση, όπως την χαρακτηρίζει ο G. Droz, παρατηρητής των εργασιών της επιτροπής για την επεξεργασία του κειμένου της Σύμβασης του 1968, αποβλέπει στην ενίσχυση της νομικής προστασίας των προσώπων που είναι εγκατεστημένα στην Κοινότητα και εφαρμόζεται στις αστικές και εμπορικές διαφορές με διεθνή χαρακτήρα που εκδικάζονται στα έξι συμβαλλόμενα κράτη και στις αντίστοιχες αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια των κρατών αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.