Ανάλυση ελληνικής αγοράς κλωστοϋφαντουργίας: εγχώρια παραγωγή και εισαγόμενα προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανάλυση ελληνικής αγοράς κλωστοϋφαντουργίας: εγχώρια παραγωγή και εισαγόμενα προϊόντα

Πατούρας, Ανδρέας
Κρητικού, Παρθενία

Στην εργασία αυτή περιγράφεται και αναλύεται η ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας, η εγχώρια παραγωγή και τα εισαγόμενα προϊόντα. Σκοπός της εργασίας είναι η διεύρυνση των χαρακτηριστικών του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου. Διερευνούμε τα μεγέθη σε εθνικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ευρωπαϊκών και άλλων χωρών. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι ότι διανύουμε μία περίοδο όπου τρίτες χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς εξάγουν προϊόντα σε παγκόσμια κλίμακα με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται ο κλάδος στις ανεπτυγμένες χώρες Η.Π.Α., Ε.Ε. και Ιαπωνία. Η Ελλάδα επηρεάστηκε άμεσα από τις παγκόσμιες εξελίξεις που έχει σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας αφού κατακλύστηκε από προϊόντα χαμηλού κόστους. Σαν αποτέλεσμα αυτών έχουμε τη στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις. Τέθηκαν νέα δεδομένα ώστε να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εφαρμόζοντας καινοτομίες στην αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών για να είναι βιώσιμες στην παγκόσμια αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Εξαγωγές - Ελλάδα
Κλωστοϋφαντουργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.