Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

Βαχτσιαβάνος, Χρήστος

Αρχικά, παρουσιάζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), γίνεται μια εισαγωγική προσέγγιση των Δ.Λ.Π. και γίνεται αναφορά στους βασικότερους λογιστικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, αναλύεται το πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και των οργάνων που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τέλος, γίνεται σύγκριση μεταξύ των Ελληνικών και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.