Ανάλυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

Κουταλής, Μιλτιάδης Κ.

Αρχικά, παρουσιάζεται ο ρόλος της μικρομεσαίας επιχείρησης στην εγχώρια οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη διαδικασία σύστασης της Ι.Κ.Ε., ενώ παρουσιάζονται οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου και τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, γίνεται συγκριτική ανάλυση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με τις άλλες εταιρικές μορφές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.