Μάρκετινγκ μη κυβερνητικών οργανώσεων: μελέτη περίπτωσης της "PRAKSIS"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μάρκετινγκ μη κυβερνητικών οργανώσεων: μελέτη περίπτωσης της "PRAKSIS"

Πουαγιέν, Δάφνη - Λορή Φ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στις έννοιες της κοινωνίας των πολιτών, τον εθελοντισμό, το σχέδιο δράσης και το πρότυπο διοίκησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Στη συνέχεια, αναλύεται η κοινωνική διάσταση του μάρκετινγκ, περιγράφεται το σχέδιο δράσης των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, η διαδικασία ανεύρεσης εταιρικών πόρων και αναφέρεται το σχέδιο μάρκετινγκ και τα χρονοδιαγράμματα των προγραμμάτων της ΜΚΟ «PRAKSIS». Τέλος, καταγράφονται τα προγράμματα δράσης, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και οι αρωγοί της ΜΚΟ «PRAKSIS».

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.