Μάρκετινγκ μη κυβερνητικών οργανώσεων: μελέτη περίπτωσης της "PRAKSIS"

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Μάρκετινγκ μη κυβερνητικών οργανώσεων: μελέτη περίπτωσης της "PRAKSIS"

Πουαγιέν, Δάφνη - Λορή Φ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στις έννοιες της κοινωνίας των πολιτών, τον εθελοντισμό, το σχέδιο δράσης και το πρότυπο διοίκησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Στη συνέχεια, αναλύεται η κοινωνική διάσταση του μάρκετινγκ, περιγράφεται το σχέδιο δράσης των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, η διαδικασία ανεύρεσης εταιρικών πόρων και αναφέρεται το σχέδιο μάρκετινγκ και τα χρονοδιαγράμματα των προγραμμάτων της ΜΚΟ «PRAKSIS». Τέλος, καταγράφονται τα προγράμματα δράσης, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και οι αρωγοί της ΜΚΟ «PRAKSIS».

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.