Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση απώλειας κινητού τηλεφώνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση απώλειας κινητού τηλεφώνου

Παπαμανώλης, Κωνσταντίνος

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την προστασία δεδομένων κινητών συσκευών. Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Android η οποία θα μπορεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται μέσα στην συσκευή. Έχοντας ως στόχο την προστασία των δεδομένων αναπτύχθηκε μία εφαρμογή με βάση την προγραμματιστική γλώσσα Java, η οποία αποτρέπει σε μη εγκεκριμένους χρήστες την πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής. Επίσης με σκοπό την περαιτέρω προστασία των δεδομένων του ιδιοκτήτη της συσκευής αναπτύχθηκε ένα σύστημα εντοπισμού, σε Java, με βάση το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της συσκευής. Στην περίπτωση απώλειας ή μη εγκεκριμένης απόπειρας εισόδου στα δεδομένα του χρήστη η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη για την τοποθεσία της συσκευής. Η ενημέρωση του χρήστη γίνεται μέσω email και πρωτόκολλο SMTP βασισμένο στο Java mail. Στην υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κοινές θέσεις αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων. Στην παρούσα εργασία γίνονται αναφορές στην ιστορία των κινητών τηλεφώνων, στην εξέλιξή τους, στη Java, στην XML, στο λειτουργικό σύστημα Android, στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας όπως και στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια ανάπτυξης της εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.