Νέες τεχνολογίες και μάρκετινγκ: η έννοια και η σημασία του ιογενούς μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Νέες τεχνολογίες και μάρκετινγκ: η έννοια και η σημασία του ιογενούς μάρκετινγκ

Κρομλίδου, Αλίκη

Το ιογενές μάρκετινγκ αποτελεί ένα από τα εργαλεία που έχει ο σύγχρονος μάρκετερ στα χέρια του. Πρόκειται για μια μέθοδο που είναι καινούργια αλλά στηρίζεται σε παλιές λογικές αλλά ισχυροποίησε τη εμφάνιση της κυρίως στο Διαδίκτυο και κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι το ιογενές μάρκετινγκ αποτελεί μια μορφή τεχνικής του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που οδηγεί σε υψηλή αναγνωσιμότητα της μάρκας μέσω του Word OfMouth που προκαλείται μέσω των κοινωνικών δικτύων (social networks). Πρόκειται για μια στρατηγική μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, ειδικά εκείνους στο διαδίκτυο για να περάσουν ένα μήνυμα. Ο όρος viral καταδεικνύει μια διαδικασία διάδοσης ενός μηνύματος σε ένα ευρύ κοινό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η δημιουργία του κατάλληλου ερεθίσματος για παράδειγμα ένα video ή μια εικόνα που θα αποτελέσει το μήνυμα είναι μια πολύ καλή αρχή για το ιογενές μάρκετινγκ. Εάν το μήνυμα είναι καλό, υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να ευνοηθεί από την συγκεκριμένη πρακτική. Οι παραλήπτες θα προωθήσουν ένα ενδιαφέρον μήνυμα σε φίλους τους ή σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι θα τους ενδιαφέρει και άρα μπορεί να πετύχει τη διάδοσή του χωρίς προσπάθεια. Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώθηκε στα στοιχεία που αποτελούν τον όρο "ιογενές μάρκετινγκ" και με ποιόν τρόπο αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή χρήση του. Η εργασία αναφέρεται αρχικά, στον όρο "μάρκετινγκ" και τα στοιχεία που το αποτελούν, στη συνέχεια επικεντρώνεται στην προώθηση μέσω του "Διαδικτύου" και τις δραστηριότητες προώθησης οι οποίες ευνοούν τη διάδοση του ιογενούς μάρκετινγκ Στη συνέχεια, αναφερθήκαμε στο ιογενές μάρκετινγκ, που είναι και το κεντρικό θέμα της εργασίας, και όλα όσα αποτελούν τον όρο αυτό. Τέλος, ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτύου, επιλέξαμε κάποια βίντεο από ιογενείς καμπάνιες που πραγματοποιήθηκαν και είχαν μεγάλη επιτυχία. Ουσιαστικά γίνεται παρουσίαση των ιογενών στοιχείων, μέσω της παρουσίασης μελετών περίπτωσης (case study) τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω συμβάλλουν στην επιτυχία αυτών των καμπανιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.