Σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήματος (eShop) με την χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) – Content Management System (CMS) WordPress (WP)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήματος (eShop) με την χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) – Content Management System (CMS) WordPress (WP)

Γκάτσος, Γεώργιος

Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρων και συνεχή ανάπτυξη σε Ηλεκτρονικά Καταστήματα (eShops). Με αφορμή το γεγονός αυτό, γίνεται παρουσίαση των δυνατοτήτων οι οποίες παρέχονται από το πρόγραμμα του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) – Content Management System (CMS) WordPress (WP). Έτσι, στην παρούσα Πτυχιακή (Thesis) εργασία θα παρατηρηθεί η συνεχή βελτιστοποίηση στο πέρασμα του χρόνου αλλά και οι δυνατότητες που παρέχει ο Τοπικός (Local) Server XAMPP. Πιο συγκεκριμένα σε αυτή την Πτυχιακή (Thesis) εργασία αναγράφονται κάποιες βασικές πληροφορίες για την σχεδίαση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (eShop) με την χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) – Content Management System (CMS) WordPress (WP) σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικές πληροφορίες στην σχεδίαση Ηλεκτρονικού Καταστήματος (eShop). Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) – Content Management System (CMS) WordPress (WP) επίσης και κάποια αντικείμενα του, όπως το WordCamp και τα Plugins. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται ο Τοπικός (Local) Server XAMPP και οι δύο απαραίτητες Υπηρεσίες (Services) του που είναι, η Υπηρεσία (Service) Apache και η Υπηρεσία (Service) MySQL. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες Πληροφορίες (Information) για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (eCommerce). Τέλος, στο πέμπτο και πιο σημαντικό κεφάλαιο είναι τα συμπεράσματα, διότι αναφέρετε βήμα – βήμα η σχεδίαση ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος (eShop).

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.