Ο εναλλακτικός τουρισμός στο Νομό Πέλλας και οι μορφές που μπορεί να πάρει

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο εναλλακτικός τουρισμός στο Νομό Πέλλας και οι μορφές που μπορεί να πάρει

Τεχοβίτου, Ελένη Σ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στο προφίλ του τουρισμού και στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Στη συνέχεια, αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι μορφές του εναλλακτικού τουρισμοί στην Ελλάδα και αναλύεται ο Νομός Πέλλας ως πόλος έλξης τουριστών, παρουσιάζοντας το τουριστικό προϊόν του. Τέλος, δίνονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο, στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν 150 κάτοικοι της περιοχής, ως προς την συμβολή του εναλλακτικού τουρισμού στο Νομό Πέλλας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.