Αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα: τάσεις και προβλήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα: τάσεις και προβλήματα

Καββαδία, Κωνσταντίνα

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η εκτροφή γαλακτοπαραγωγών ζώων και ιδιαίτερα των αιγοπροβάτων, είναι η συνεχιζόμενη έλλειψη εργατικών χεριών και κυρίως η απροθυμία των νέων να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, λόγω των δυσμενών συνθηκών εργασίας, αλλά και για λόγους κοινωνικούς και οικονομικούς. Επιπροσθέτως ως σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας λειτουργεί και η απόλυτη δέσμευση που αφορά τους κτηνοτρόφους, καθώς ο ελεύθερος χρόνος και γενικότερα η απομάκρυνση τους από τη φροντίδα των ζώων είναι ανέφικτη. Το σοβαρότερο όμως πρόβλημα είναι οι ασθένειες που αφορούν τα ζωικά κεφάλαια, ο οποίες είναι πολλές και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, καθώς οι περισσότερες είναι μεταδοτικές, άρα απειλείται όλο το κοπάδι. Η υγιεινή των ζώων και η πρόληψη των διαφόρων ασθενειών, αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες που αφορούν την ποιότητα του ζωικού κεφαλαίου και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.