Επιχειρηματική καινοτομία και ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επιχειρηματική καινοτομία και ανάπτυξη

Αναστασιάδης, Κυριαζής Α.

Αρχικά, αναλύονται ο ορισμός και τα είδη της καινοτομίας και στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην διαδικασία σχεδιασμού της καινοτομίας. Ακόμη, αναλύεται η έννοια της επιχειρηματικότητας και συσχετίζεται με την καινοτομία ενώ, μελετάται η περίπτωση της εταιρίας «COCO-MAT». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της συνέντευξης, η οποία επιβεβαιώνει τη σημαντικότητα της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.