Ποιοτικός έλεγχος νωπού γάλακτος- Κατασκευή πρότυπης καμπύλης για τη μέτρηση της ΟΜΧ, με τη συσκευή μ-TRAC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ποιοτικός έλεγχος νωπού γάλακτος- Κατασκευή πρότυπης καμπύλης για τη μέτρηση της ΟΜΧ, με τη συσκευή μ-TRAC

Καραγιάννη, Φωτεινή

Το γάλα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής του ανθρώπου, από τα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής του. Το γάλα αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από νερό, αλλά περιέχονται σε αυτό και διάφοροι υδατάνθρακες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και κάποιο ποσοστό λίπους. Στην παρούσα πτυχιακή έγινε μια προσπάθεια εκτίμησης του πληθυσμού των μικροοργανισμών που μπορούν να αναπτυχθούν στο γάλα με το πέρασμα των ημερών όταν σε αυτό δεν έχει υποστεί κάποια θερμική επεξεργασία. Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τρία, νωπό αγελαδινό γάλα τριών ημερών, δυο ημερών και γάλα ημέρας. Η καταμέτρηση του συνολικού φορτίου μικροβίων έγινε με τη σύγκριση δυο μεθόδων, της πρότυπης μεθόδου των τρυβλίων και της καταμέτρησης της ΟΜΧ με τη συσκευή μ-TRAC. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγιναν και έλεγχοι στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αλλοιώσεις σε αυτά με το πέρασμα των ημερών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.