Υφιστάμενη κατάσταση προβατοστασίων στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Υφιστάμενη κατάσταση προβατοστασίων στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης

Τσακιρόπουλος, Ιωάννης

Εξετάστηκε η κατάσταση της προβατοτροφίας στην περιοχή της Κοζάνης, του Νομού Κοζάνης, η οποία βασίζεται ως επί το πλείστον στο ημιεντατικό σύστημα εκτροφής. Σκοπός της εργασίας ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών για τον κλάδο της προβατοτροφίας, με έμφαση στα προβλήματα και τις προοπτικές. Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας, που προέρχονται από 42 Δημοτικά διαμερίσματα. Η συλλογή των στοιχείων και η στατιστική επεξεργασία τους μας οδήγησε σε μία πληθώρα συμπερασμάτων: οι μονάδες κινούνται στα παραδοσιακά πλαίσια και ο τρόπος λειτουργίας δεν έχει εκσυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό. Παρατηρείται έλλειψη εφαρμογής νέων τεχνολογιών (μηχανικό άρμεγμα, τεχνητός θηλασμός, ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές). Παρατηρούνται, επίσης, χαμηλές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής εξαιτίας κυρίως της χαμηλής γενετικής στάθμης του ζωικού πληθυσμού και έλλειψη ορθολογικής διατροφής των ζώων (απουσία ικανοποιητικού συνδυασμού βόσκησης και συμπληρωματικής χορήγησης τροφής, απουσία ορθολογικής διατροφής στο προβατοστάσιο). Ακόμη, το κόστος παραγωγής θεωρείται υψηλό εξαιτίας του σχετικά μικρού μεγέθους των εκτροφών και της προβληματικής διαχείρισης αυτών. Άλλοι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες είναι η μεγάλη ηλικία των προβατοτρόφων και οι δυσκολίες στην εμπορία των προϊόντων, λόγο κυρίως της απόλυτης έλλειψης συνεταιριστικών οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών για την εμπορία των παραγόμενων προϊόντων (γάλα, κρέας) και τις αγορές ζωοτροφών. Αν και ο κλάδος της προβατοτροφίας δε φαίνεται να αντιμετωπίζει προς το παρόν έντονο ανταγωνισμό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει, εντούτοις, αρκετά προβλήματα και δυσχέρειες. Όμως, πολλά από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν στα επόμενα χρόνια να ξεπεραστούν, στη βάση της καλής συνεργασίας των κτηνοτρόφων με τους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και στη μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.