Ποιοτικά χαρακτηριστικά της καπνιστής πέστροφας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά της καπνιστής πέστροφας

Χατζηλία, Νίκη

Η πτυχιακή εργασία δομήθηκε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε κατά το δυνατό να είναι περιορισμένη, αλλά και κατανοητή όχι μόνο από τον ειδικό επιστήμονα ή τον φοιτητή αλλά και από αυτόν που ενδιαφέρεται για περεταίρω ενημέρωση του συγκεκριμένου αντικειμένου. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελείται από τρία κεφάλαια και περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες, τόσο για τις νωπές όσο και για τις καπνιστές πέστροφες. Όσον αφορά στις νωπές πέστροφες αναγράφονται ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για το υδάτινο περιβάλλον στον οποίο ζουν, τα μορφολογικά και τα ανατομικά τους χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής αναφορά στις καπνιστές πέστροφες, στον καπνό και τα συστατικά του και τα στάδια προετοιμασίας των ιχθύων που προορίζονται για κάπνιση. Τέλος, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καπνιστής πέστροφας και των χημικών μεταβολών που υφίσταται η σάρκα των αλιευμάτων κατά την διάρκεια της κάπνισης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε λεπτομερώς η επεξεργασία των αλιευμάτων από την αρχική έως και την τελική τους μορφή, ως καπνιστές πέστροφες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση των δειγμάτων. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαφόρων μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Στο τελευταίο τμήμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιχθυοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.