Σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήματος με την χρήση CMS Joomla!

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήματος με την χρήση CMS Joomla!

Ιωσηφόγλου, Αντιγόνη

Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάλυση λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος Ταξιδιωτικού γραφείου. Το κατάστημα περιέχει πολλά πακέτα με προσφορές ταξιδίων σε Ελλάδα και εξωτερικό, στα οποία περιγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Στα κεφάλαια που ακολουθούν αρχικά θα αναλυθεί τι είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Έπειτα, αναφέρονται τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την σχεδίαση του ηλεκτρονικού καταστήματος και η διαδικασία εγκατάστασης τους. Στη συνέχεια, θα γίνει ξενάγηση στο περιβάλλον διαχείρισης του ιστότοπου και τους βασικούς τρόπους διαχείρισης της εικόνας της ιστοσελίδας. Τέλος περιγράφονται οι δυνατότητες που θα έχει ο χρήστης και ένα εγχειρίδιο για το πως μπορεί ο διαχειριστής να επεξεργαστεί τα διάφορα στοιχεία του καταστήματος όπως άρθρα, εικόνες κ.λπ. Η πτυχιακή εργασία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν από την αρχή το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου Joomla!. Να γνωρίσουν το περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί να δει πληροφορίες για τα ταξιδιωτικά πακέτα και να κάνει κρατήσεις, και πως θα μπορεί ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος να ανανεώνει προϊόντα και τιμές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.