Εφαρμογή του ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Εφαρμογή του ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Δαλκράνη, Χριστίνα

ΙSΟ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ο οποίος αποτελείται από κάποιες συμφωνίες τεκμηριωμένες με έγγραφα που περιχέουν τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια για να χρησιμοποιηθούν με συνέπεια ως κανόνες, οδηγίες. Αυτές οι συμφωνίες είναι γνωστές ως Standards. Σκοπός αυτού του Οργανισμού είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της τυποποίησης και των παγκόσμιων δραστηριοτήτων με στόχο τη διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής υπηρεσιών και την ανάπτυξη της συνεργασίας στη σφαίρα των πνευματικών επιστημονικών, τεχνολογικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημιούργησε κάποιες ειδικές σειρές προτύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οποίων γίνεται από τους Εθνικούς Φορείς ή από άλλους φορείς η πιστοποίηση. Το ISO 9001 :2000 είναι το Standard της σειράς ISO 9000 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και οι οποίες εάν εφαρμοστούν αποτελεσματικά θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Η διαδικασία της πιστοποίησης διενεργείται από τον ειδικό Φορέα Πιστοποίησης μέσω των Επιθεωρήσεων και εξασφαλίζει στους οργανισμούς πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις διορθωτικές παρεμβάσεις καθώς επίσης και τις προτάσεις βελτιώσεις και ενημερωτικές πληροφορίες που παρέχονται από την Ομάδα των Επιθεωρητών. Στην Ελλάδα αρμόδιος κρατικός φορέας για την πιστοποίηση ISO 9001 :2000 είναι ο ΕΛΟΤ. Τα τελευταία χρόνια η διερεύνηση της ποιότητας αποτελεί αντικείμενο έντονης επιστημονικής αναζήτησης στις υπηρεσίες πληροφόρησης. Η ανάπτυξη των Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας αλλά και η εφαρμογή διεθνών προτύπων ποιότητας, αυξάνεται όλο και περισσότερο όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η ποιότητα εδώ ορίζεται ως το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας, το οποίο σύμφωνα με τις ικανότητες τους ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009-11


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)