Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανεργία και κατανάλωση

Γιάντση, Ελισάβετ Θ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην ανεργία και αναλύονται σε θεωρητικό πλαίσιο χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την έννοια της ανεργίας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην κατανάλωση και στην καταναλωτική συμπεριφορά, ενώ γίνεται σύνδεση της σχέσης ανεργίας και κατανάλωσης. Επίσης, γίνεται αναφορά στην εμπειρική έρευνα, δηλαδή στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τυχαίο δείγμα ανέργων και τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Ανεργία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.