Εξαγωγικό επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης «DOPPLER Α.Β.Ε.Ε.»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εξαγωγικό επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης «DOPPLER Α.Β.Ε.Ε.»

Ζωγραφίδου, Αργυρώ Θ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά σε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις εξαγωγές, στη σημαντικότητά τους, στις ευκαιρίες και στους κινδύνους που υπάρχουν. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα είδη των εξαγωγών, αναλύεται η εταιρία «DOPPLER Α.Β.Ε.Ε.» (προϊόντα, ανθρώπινο δυναμικό, κ.α.) και παρατίθεται το οικονομικό πλάνο τής εταιρίας. Τέλος, παρουσιάζεται μία συνέντευξη από ένα σημαντικό στέλεχος της εταιρίας «DOPPLER Α.Β.Ε.Ε.».

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.