Ελληνική βιολογική αιγοπροβατοτροφία: βιωσιμότητα, ποιότητα παραγώμενων προϊόντων και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ελληνική βιολογική αιγοπροβατοτροφία: βιωσιμότητα, ποιότητα παραγώμενων προϊόντων και προοπτικές

Βουγιούκα, Αντιόπη

Στην παρούσα πτυχιακή περιγράφεται η ιστορική πορεία της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας, η ανάπτυξή της και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Επιπλέον αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πλαισιώνει τη βιολογική κτηνοτροφία και συγκεκριμένα τη βιολογική αιγοπροβατοτροφία. Αξιολογεί την οικονομική της βιωσιμότητα λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιδοτήσεις που προσφέρει το κράτος σε αυτού του είδους τις εκμεταλλεύσεις. Ακόμη, γίνεται αναφορά και ανάλυση της διαχείρισης μιας μονάδας βιολογικής εκτροφής αιγοπροβάτων και εξετάζονται τα βιολογικά προϊόντα που παράγει, από το στάδιο της πρώτης ύλης μέχρι και τη διάθεσή τους στο «καλάθι» του καταναλωτή. Τέλος αξιολογούνται οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου στη χώρα μας, συναρτήσει της ποιότητας και της βιωσιμότητας των παραγόμενων βιολογικών προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα
Βιολογική κτηνοτροφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.