Πολιτικές συμπεριφορές και βουλευτικές εκλογές στον Νομό Πρέβεζας 1950–1967

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Πολιτικές συμπεριφορές και βουλευτικές εκλογές στον Νομό Πρέβεζας 1950–1967

Κολέτση, Δήμητρα

Δύο σημαντικά πολιτικά ορόσημα, το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου και την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας (1950-1967), προσδιορίζουν τα χρονικά όρια, της ιστορικής περιόδου που θα αναφερθούμε. Σε αυτά τα δύσκολα και σημαντικά για την Ελλάδα χρόνια, θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης, του τρόπου που οι Έλληνες ψήφιζαν, τους λόγους και τις συνθήκες που καθόριζαν την πολιτική τους επιλογή. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα πολιτικά δρώμενα ποικίλει και η ατομική επιλογή της ψήφου συνδέεται με ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Κάποια από αυτά είναι η ηλικία, η μόρφωση, το επάγγελμα με τη κοινωνική τάξη και η γεωγραφική θέση. Η πολιτική κατεύθυνση που ακολουθεί ο πολίτης, είναι επηρεασμένη από τα παραπάνω. Θα αναλυθεί όμως και κατά πόσο η ψήφος ήταν προσωπική επιλογή του κάθε ατόμου ή κατευθυνόμενη. Αν και κατά πόσο υπήρχε ελευθερία επιλογής των «Αρχόντων» της χώρας. Για τη γεωγραφική έκταση που καλύπτει η μελέτη επιλέγεται, η κατεύθυνση μιας λεπτομερέστερης και συστηματικότερης διεύρυνσης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αντί μιας σε εθνικό. Εκτός από την γενική ανάλυση δηλαδή του πολιτικού κλίματος της χώρας, το ενδιαφέρον μας θα εστιαστεί σε ένα Νομό της Ηπείρου, που εκείνα τα δύσκολα χρόνια έκανε τα πρώτα βήματά προς ανάπτυξη, ο Νομός Πρέβεζας. Θα γίνει προσπάθεια μιας πληρέστερες ανάλυσης των πολιτικών γεγονότων και ρευμάτων στην Πρέβεζα σε σχέση με την Ελλάδα στο σύνολό της. Οι πολίτες της Πρέβεζας, βγαίνοντας από μια περίοδο φτώχιας και κακουχιών προσπαθούν να βρουν την πολιτική τους ταυτότητα και στηρίζουν τις ελπίδες τους σε πολιτικούς της εποχής, να τους στηρίξουν και να τους βοηθήσουν. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την έρευνα μας είναι, οι πίνακες με τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα και στην Πρέβεζα. Πόσους ψήφους είχε το κάθε κόμμα και ο αντίστοιχος πολιτικός, σε κάθε εκλογική περιφέρεια του Νομού ξεχωριστά. Εκτός από αυτό, σημαντική βοήθεια προσέφερε η προσωπική επαφή, με τους πολίτες της Πρέβεζας. Ηλικιωμένες κυρίες και κυρίους που έζησαν τα γεγονότα από κοντά. Προσωπικές εμπειρίες και σκέψεις, που τους οδήγησαν στην εκλογική τους απόφαση. Ποιον παράγοντα θεωρούσαν οι ίδιοι πιο σημαντικό για την απόφασή τους και απ΄ότι επηρεαζόταν.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.