Εισαγωγικές επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης: μελέτη περιπτώσεως της «ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εισαγωγικές επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης: μελέτη περιπτώσεως της «ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.»

Λιανός, Κωνσταντίνος Ε.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοιες της επιχειρηματικότητας, της εταιρίας, στη συνέχεια αναλύονται η ελληνική οικονομία κατά την διάρκεια της κρίσης (2009-2015) και οι έννοιες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και των αριθμοδεικτών. Επίσης, μελετάται η περίπτωση της εταιρίας «ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.» και πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα από την χρηματοοικονομική ανάλυση της συγκεκριμένης εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.