Οι εξαγωγές της Ελλάδας και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι εξαγωγές της Ελλάδας και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν

Ιωαννίδου, Νικολέττα Θ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στο εμπορικό ισοζύγιο, στους παράγοντες που επηρεάζουν τις εξαγωγές και στην ελληνική εξαγωγική επίδοση. Στη συνέχεια, αναλύονται οι δείκτες συναλλαγματικής ισοτιμίας ER, εξαγωγών EX, Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) GDP, ULC (Unit Labour Cost) και γίνεται οικονομετρική μελέτη. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.