Η επίδραση των ΜΜΕ στην κοινωνικοποίηση των παιδιών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Η επίδραση των ΜΜΕ στην κοινωνικοποίηση των παιδιών

Νότη, Αγγελική Η.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια της κοινωνικοποίησης, στη σημασία της στην σωστή λειτουργία του κοινωνικού συνόλου και στη συνέχεια αναλύονται οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, κ.α.). Επίσης, αναλύεται η επιρροή που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών. Τέλος, παρουσιάζονται οι μορφές των ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) και γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία και στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με ερωτηματολόγιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.