Η αποτίμηση του έργου των φοιτητικών παρατάξεων στο Α.Τ.Ε.Ι Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η αποτίμηση του έργου των φοιτητικών παρατάξεων στο Α.Τ.Ε.Ι Καστοριάς

Τσαμίτα, Σοφία
Καλογερόπουλος, Δημήτρης

Το θέμα της παρούσας εργασίας πραγματεύεται το έργο των φοιτητικών παρατάξεων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Καστοριάς. Αρχικά δίνονται κάποια στοιχεία για την ιστορική αναδρομή και για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι φοιτητικές παρατάξεις για να λάβουν την σημερινή τους μορφή. Έπειτα, γίνεται εκτενής αναφορά στις πολιτικές θεωρίες των παρατάξεων και στις θεωρίες του ερωτηματολογίου, των δημοσκοπήσεων και των exit poll. Παρουσιάζεται το καταστατικό και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς, επίσης, οι θεωρίες της εκλογικής ταύτισης και εκλογικής συμπεριφοράς. Η πρωτογενής έρευνα που διεξήχθη στο Α.Τ.Ε.Ι Καστοριάς πραγματοποιήθηκε με μορφή ερωτηματολογίων, exit polls από τις εκλογές των σπουδαστών, συνεντεύξεις στους αρχηγούς όλων των παρατάξεων και από τους υπεύθυνους και των τριών τμημάτων. Όλα τα αποτελέσματα της έρευνας εξετάζονται και αναλύονται με γραφήματα και πίνακες σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Τέλος, καταλήγουμε στα συμπεράσματα που πηγάζουν από την έρευνα, η οποία μας παρουσιάζει την ενεργοποίηση των παρατάξεων μόνο τις περιόδους των εκλογών και τον πρωταρχικό στόχο των παρατάξεων, ο οποίος συνοψίζεται στο να βοηθούν στην κοινωνική αποδοχή των φοιτητών. Ο συσχετισμός των φοιτητικών παρατάξεων με τα κόμματα έχει αρνητική επίδραση προς τους σπουδαστές, όπως ακριβώς είναι η άποψη τους για το έργο που προσφέρουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.