Στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Η περίπτωση των ελληνικών πετρελαίων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Η περίπτωση των ελληνικών πετρελαίων

Λούκου, Μαρία-Βασιλική

Οι επιχειρήσεις ιδρύονται και λειτουργούν µε σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους από την εκμετάλλευση των διαφόρων πόρων µέσω των επιχειρησιακών διαδικασιών. Αυτή η αυστηρά τεχνοκρατική τοποθέτηση εγκυμονεί τον κίνδυνο, ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι η βραχυπρόθεσµη μεγιστοποίηση του κέρδους, να οδηγηθεί η επιχείρηση σε καταχρήσεις των πόρων και στην παράβλεψη του αντίκτυπου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της πάνω στους άλλους κοινωνικούς εταίρους και στο περιβάλλον. Προκύπτει λοιπόν το θέμα της ευθύνης της επιχείρησης έναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με τον όρο Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη (Ε.Κ.Ε) νοείται η προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες στις δραστηριότητες και στις επαφές τους µε τα ενδιαφερόμενα µέρη. Το να είναι µια εταιρεία κοινωνικά υπεύθυνη δεν σηµαίνει µόνο ότι πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που τις επιβάλλονται από τον νόµο, αλλά και να λειτουργεί µε ηθικές αρχές επενδύοντας πολλά στον άνθρωπο, στον εργαζόµενο, στο περιβάλλον αλλά και στη κοινωνία γενικότερα. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής συνιστούν η εννοιολογική και ιστορική διερεύνηση της Ε.Κ.Ε, καθώς και η εκτεταµένη βιβλιογραφική ανασκόπηση του αναλυτικού πλαισίου του όρου. Επιπροσθέτως, ερευνάται η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων στην περίπτωση των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ). Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σκοπό να αναδείξει τη σημαντικότητα των στρατηγικών της Ε.Κ.Ε πάνω στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στη φήμη της επιχείρησης, στους εργαζόμενους και στην προτίμηση για προϊόντα προερχόμενα από επιχειρήσεις Ε.Κ.Ε σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, φύλου, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, ηλικίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)