Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων με Μ.Υ.Θ την Coca – Cola Hellas

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων με Μ.Υ.Θ την Coca – Cola Hellas

Επιτροπάκη, Μαρία

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή και η ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μια έννοια που συνδέεται άμεσα με την εικόνα των επιχειρήσεων καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις, για να είναι Κοινωνικά Υπεύθυνες, ώστε να ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη, τόσο της κοινωνίας όσο και της ίδιας της επιχείρησης. Κύριο αντικείμενο της εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας ΕΚΕ, που από τις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στον επιχειρηματικό τομέα. Η ΕΚΕ είναι μια νέα επιχειρηματική πρακτική που αναπτύσσεται συνεχώς και έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται στην Κοινωνία, το Περιβάλλον, το Χώρο Εργασίας και την Αγορά. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξελίσσουν τις επιχειρηματικές τους δράσεις, που παλαιότερα περιοριζόταν σε φιλανθρωπίες, δωρεές, χορηγίες κ.λπ., και να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο την ΕΚΕ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Στοχεύουν στην ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή τα άτομα ή ομάδες που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Για την σωστή κατανόηση της έννοιας της ΕΚΕ, έγινε ποιοτική έρευνα και πιο συγκεκριμένα μελέτη περίπτωσης, σε μια ελληνική εταιρεία την Coca – Cola Hellas, η οποία διαθέτει μια σειρά από περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις. Η ΕΚΕ και η βιωσιμότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ως επιχείρηση και η δέσμευση της είναι βαθιά εδραιωμένη στην αποστολή και τις αξίες της.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.