Τεχνολογία υποστήριξης, προώθησης και εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών καταστημάτων. Μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τεχνολογία υποστήριξης, προώθησης και εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών καταστημάτων. Μελέτη περίπτωσης

Ζώτου, Ιφιγένεια

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξοικείωση των ανθρώπων της σημερινής εποχής με τις νέες τεχνολογίες, οδήγησε σταδιακά στην εμπορευματοποίηση του ίντερνετ. Πολλές επιχειρήσεις το εκμεταλλεύτηκαν και δραστηριοποιήθηκαν εμπορικά μέσω ίντερνετ, δημιουργώντας ηλεκτρονικά καταστήματα. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται όλο το φάσμα δημιουργίας, λειτουργίας, προώθησης και εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα στην αρχή της παρούσας εργασίας, υπάρχει μια εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του, καθώς και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στη συνέχεια γίνεται λόγος στην κατασκευή και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων, σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά δηλαδή, που καθιστούν μια ιστοσελίδα «ηλεκτρονικό κατάστημα». Έπειτα, μελετάται η προώθηση των ηλεκτρονικών καταστημάτων και όλες οι τεχνικές, που προσελκύουν τους δυνητικούς πελάτες, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Επιπλέον γίνεται αναφορά στους τρόπους εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και στη σημαντικότητα της καλής εξυπηρέτησης στην ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Σημαντικό μέρος της εργασίας αποτελεί η μελέτη περίπτωσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.celestino.gr όπου ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε μια περιήγηση στο ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα, στη λειτουργία, την πολιτική, τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων, την εξυπηρέτηση των πελατών κ.α. Στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας υπάρχουν τα συμπεράσματα της που προήλθαν από τη μελέτη όλων των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.