Μέθοδοι αποτίμησης της αξίας των Ελληνικών συστημικών τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μέθοδοι αποτίμησης της αξίας των Ελληνικών συστημικών τραπεζών

Μουκάνου, Παρασκευή Χ.

Η χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας από το 2004 έως το 2015 έχει επηρεάσει τον τραπεζικό κλάδο. Η σημερινή οικονομία έχει παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα στην κίνηση του κεφαλαίου σε σχέση με το παρελθόν. Οι τράπεζες αν και δεν ήταν εκτεθειμένες σε παράγωγα προϊόντα υψηλού ρίσκου επηρεάστηκαν αρνητικά από την αύξηση του κόστους χρηματοδότησής τους με αποτέλεσμα τη μείωση της ρευστότητάς τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση τραπεζών και εφαρμόζονται στις 4 συστημικές τράπεζες, με βάση τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία και έτσι ελέγχεται η εγκυρότητα τους. Από αυτά τα μοντέλα ένα θα κριθεί πλήρως κατάλληλο για την αξιολόγηση αυτή. Συγκεκριμένα, στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα θεωρητικά μέρη για την αποτίμηση, ο στόχος της αποτίμησης, οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτίμηση, ο σκοπός, κ.α. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι μέθοδοι αποτίμησης και σε κάποιες μεθόδους αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η εφαρμογή των κυριότερων μεθόδων αποτίμησης στις 4 συστημικές τράπεζες της Ελλάδος, όπου σε κάθε μέθοδο υπάρχει πίνακας με τα αποτελέσματα των τραπεζών τα έτη 2004-2015. Τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα των πινάκων στο τέταρτο κεφάλαιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.