Η καθημερινότητα του επαγγέλματος των δημοσίων σχέσεων μέσα από συνεντεύξεις με ειδικούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η καθημερινότητα του επαγγέλματος των δημοσίων σχέσεων μέσα από συνεντεύξεις με ειδικούς

Ζήνδρου, Αικατερίνη

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται η προσπάθεια ανάλυσης της άσκησης του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων από τους επαγγελματίες της επικοινωνίας. Αναλύονται οι Δημόσιες Σχέσεις σαν έννοια και παρουσιάζεται η πορεία τους στην ιστορία. Γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού των Δημοσίων Σχέσεων από άλλες διοικητικές λειτουργίες και παρουσιάζεται η μεταξύ τους συνύπαρξη στο χώρο των επιχειρήσεων. Αναλύονται επίσης τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία της επικοινωνίας και τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων του. Τέλος, μέσα από συνεντεύξεις παρουσιάζεται η άποψη που έχουν οι ίδιοι για το επάγγελμα, ο τρόπος που αντιμετωπίζονται και η καθημερινότητά τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.