Αιτιακή σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, τραπεζικού τομέα και χρηματιστηριακής ανάπτυξης για την Ιαπωνία.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αιτιακή σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, τραπεζικού τομέα και χρηματιστηριακής ανάπτυξης για την Ιαπωνία.

Κακουλίδου, Νικολέτα Σ.

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να προσδιορίσει εμπειρικά τη σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, τον τραπεζικό τομέα και τη χρηματοοικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας. Η αξιολόγηση των εν λόγω σχέσεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία άκρως ενδιαφέρουσα διαδικασία στον τομέα της χρηματοοικονομικής επιστήμης που προσπαθεί, χρησιμοποιώντας διάφορες έννοιες και μεθόδους της στατιστικής επιστήμης και της οικονομετρίας, να διερευνήσει τη μεταξύ τους εξάρτηση, καθώς και την αιτιότητα των εν λόγω σχέσεων. Στο πλαίσιο της εμπειρικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν χρονολογικές σειρές του ΑΕΠ, του νομισματικού δείκτη Μ2 και της χρηματιστηριακής αξίας της Ιαπωνίας, για το χρονικό διάστημα από 1975 μέχρι και 2015. Για τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας των Dickey-Fuller, η ανάλυση της συνολοκλήρωσης του Johansen καθώς και η αιτιότητα κατά Granger. Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας καθώς και αιτιακή σχέση μεταξύ του τραπεζικού τομέα και της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και του τραπεζικού τομέα και της χρηματιστηριακής ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.