Τραπεζικά δίκτυα στην Ελλάδα 2005-2015

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τραπεζικά δίκτυα στην Ελλάδα 2005-2015

Παντελίδου, Σοφία Δ.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας και ο ρόλος του στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης, έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης μεγάλου αριθμού εργασιών. Ωστόσο, η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα ελληνικά τραπεζικά δίκτυα δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα. Στόχος της συγγραφέως της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει και να αξιολογήσει την πορεία των ελληνικών τραπεζικών δικτύων κατά την περίοδο 2005-2015. Τα στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκαν, για να διεξαχθούν τα συμπεράσματα της εργασίας, προέκυψαν από δημοσίευση στατιστικών στοιχείων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και των ισολογισμών κάθε τράπεζας. Τα ευρήματα της διπλωματικής, δείχνουν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις τράπεζες, οι οποίες ακολούθησαν την τακτική των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η τακτική αυτή προκάλεσε την αισθητή μείωση των καταστημάτων και του προσωπικού, αφού η δημιουργία οικονομίας κλίμακας είναι ένα από τα βασικά κίνητρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Εταιρείες - Ενοποίηση και συγχωνεύση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.