Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση εταιριών. Η περίπτωση: Γαβριήλ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και Λιπάσματα Χαλκιδικής Α.Β.Ε.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση εταιριών. Η περίπτωση: Γαβριήλ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και Λιπάσματα Χαλκιδικής Α.Β.Ε.Ε.

Σιαμίδου, Ελένη Ν.

Οι δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης αντικατοπτρίζουν την πορεία και τη θέση της στην αγορά. Ωστόσο, οι εξωτερικοί χρήστες (τράπεζες, προμηθευτές, ανταγωνιστές) και οι εσωτερικοί χρήστες (διευθυντές, μέτοχοι) θέλουν πληροφορίες, όχι μόνο για τις πωλήσεις και τα κέρδη της, αλλά και για τη δανειακή επιβάρυνση, την ρευστότητα, την αυτονομία της ή την αποδοτικότητά της. Η χρήση των αριθμοδεικτών συμβάλλει για τις επιπλέον πληροφορίες που απαιτούν οι χρήστες. Ένας αριθμοδείκτης δεν αρκεί για ορθό αποτέλεσμα. Αλλά για μια πλήρη εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας, χρειάζεται συνδυασμός αρκετών αριθμοδεικτών, αλλά και συσχέτιση με τον κλάδο που δραστηριοποιείται. Η παρούσα εργασία ασχολείται κυρίως με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε θεωρητικό επίπεδο, αναλύοντας τους αριθμοδείκτες με τα πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους, αλλά και στο πρακτικό μέρος αναλύονται και συγκρίνονται οι αριθμοδείκτες δύο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Συγκεκριμένα, στη μελέτη περίπτωσης, παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις Γαβριήλ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε και Λιπάσματα Χαλκιδικής Α.Β.Ε.Ε. Εξετάζεται η πορεία των δύο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χημικών λιπασμάτων, για 5 συνεχόμενα έτη. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει πραγματοποιηθεί με τον υπολογισμό και την ερμηνεία βασικών αριθμοδεικτών, ενώ συγκρίνονται διαχρονικά, αλλά και με την μεταξύ τους πορεία. Η ανάλυση περιορίζεται στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των δύο επιχειρήσεων. Οι βασικοί δείκτες που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία είναι οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, δραστηριότητας και διάρθρωσης κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.