Γεωργικοί συνεταιρισμοί της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Γεωργικοί συνεταιρισμοί της Ελλάδας

Κολομπούρδα, Ευαγγελία

Οι συνεταιρισμοί είναι δημιουργήματα της πιεστικής ανάγκης που θέτει σε δοκιμασία την επιβίωση των οικονομικά αδύναμων μελών της κοινωνίας και του πνεύματος ισότιμης συνεργασίας τους, με προσωπική συμμετοχή όλων και αλληλοβοήθεια, ώστε ν’ αντιμετωπισθεί η πιεστική ανάγκη. Σε αυτήν την εργασία, το πρώτο κεφάλαιο, έχει ως σκοπό να γινει μια εισαγωγή στους συνεταιρισμούς και να παρουσιαστούν τα θέματα των επόμενων κεφαλαίων.Το δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζει την αφετηρία των αγροτικών συνεταιρισμών και την κατάληξή τους σήμερα. Γίνεται αναφορά στις πρώτες απόπειρες για την εφαρμογή στην πράξη συνεταιριστικών, σοσιαλιστικών κοινοτήτων καθώς και στις συνεταιριστικές αρχές που διέπουν τους συνεταιρισμούς. Σκοπός του τρίτου κεφαλαίου, είναι να παρουσιαστει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η οργάνωση μέσα σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό και η διαδικασία που ο περιεχόμενο του τετάρτου κεφαλαίου είναι μια άλλη μορφή του αγροτικού συνεταιρισμού ο οποίος εμφανίζεται ως οικονομικός οργανισμός. Τέλος αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις για αποτελεσματική διαπραγματευτική δύναμη των συνεταιρισμών, οι οποίες είναι η μαζική συμμετοχή, η ευπάθεια των προϊόντων, ο χρόνος διαπραγμάτευσης και η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής. Το τελευταίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο πέμπτο έχει ως σκοπό να αναλύσει την ύπαρξη των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, την ανάπτυξή τους καθώς επίσης τις προσπάθειες που έγιναν από τους εργαζόμενους για την ανάπτυξή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.