Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση ΟΠΑΠ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση ΟΠΑΠ Α.Ε.

Μουτούδης, Χρήστος Δ.

Η στρατηγική αποτελεί τη γενική πορεία που ακολουθεί η επιχείρηση η ο οργανισμός για να ανταποκριθεί στην αποστολή του και να φθάσει στο όραμά του. Η στρατηγική θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ορθολογικού προγραμματισμού κατά την οποία γίνονται προσπάθειες καλύτερης τοποθέτησης της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον και διατήρησης της θέσης αυτής όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Τα δύο βασικά «συστατικά» για επιτυχημένη στρατηγική είναι η καλή κατάστρωση και η καλή εκτέλεση. Ως Στρατηγικός σχεδιασμός ορίζεται ο καθορισμός των μακροπρόθεσμων στόχων, με ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας, η κατάστρωση των σχετικών σχεδίων υλοποίησης των στόχων αυτών, η παρακολούθηση, ανασκόπηση και συνεχής αναπροσαρμογή αυτών των σχεδίων. Μετά από ανάλυση κάποιων βασικών αριθμοδεικτών της εταιρείας ΟΠΑΠ προκύπτει ότι, ο ΟΠΑΠ έχει σχετικά καλή ρευστότητα και μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, ο ΟΠΑΠ έχει καλή άμεση ρευστότητα, δίνει ασφάλεια στους δανειστές της, η διοίκηση της εταιρείας έχει αποτελεσματικότητα στη δημιουργία πωλήσεων, εμφανίζει όλα τα χρόνια κέρδη όμως πρέπει να προσέξει για πιθανή μείωση στο μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.