Σύγχρονοι τρόποι μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων με τη χρήση κοινωνικών δικτύων = Modern ways of marketing and public relations with the use of social networks

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σύγχρονοι τρόποι μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων με τη χρήση κοινωνικών δικτύων = Modern ways of marketing and public relations with the use of social networks

Παπακίτσου, Μαριάνθη-Μαρία
Παπαδωροθέου-Βασιλειάδου, Αικατερίνη

Η εργασία ασχολείται με τους σύγχρονους τρόπους Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων με τη χρήση των Κοινωνικών Δικτύων. Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί μια συνοπτική ιστορική εξέλιξη του Μάρκετινγκ και των Δημοσίων Σχέσεων, όπως επίσης θα αναλυθεί και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Πιο ουσιαστική ανάλυση θα γίνει για το πώς χρησιμοποιούν το Μάρκετινγκ και οι Δημόσιες Σχέσεις τα Κοινωνικά Δίκτυα και πως αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν τους δυο παραπάνω τομείς. Τέλος μέσα από την έρευνα μας αναλύουμε ότι πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα Κοινωνικά Δίκτυα και ότι έχουν αποδειχθεί «θείο δώρο» καθώς έρχονται σε επαφή με περισσότερους πελάτες και ανταλλάσουν πληροφορίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.