Διερεύνηση της εμπειρίας κατανάλωσης των Social Media: μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση της εμπειρίας κατανάλωσης των Social Media: μελέτη περίπτωσης

Ρώσση, Σταματία

Η καταναλωτική εμπειρία αποτελεί μια προσωπική κατάσταση με σημαντική συναισθηματική σημασία, η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση του καταναλωτή με τα ερεθίσματα που προκαλούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που έχουν καταναλωθεί. Στα συστατικά των εμπειριών συγκαταλέγονται η αισθητική, η συναισθηματική, η γνωστική, οι ρεαλιστικές, οι κοινωνικές και οι σχεσιακές εμπειρίες. Οι διαστάσεις της καταναλωτικής εμπειρίας περιλαμβάνουν τον ηδονισμό, την προσήλωση, το αίσθημα απόδρασης, τη μάθηση, την προσωπική πρόκληση και την κοινωνικοποίηση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), αποτελούν μία ομάδα που βασίζεται σε εφαρμογές διαδικτύου και στηρίζεται σε ιδεολογικές και τεχνολογικές βάσεις του Web 2.0., επιτρέποντας τη δημιουργία και την ανταλλαγή περιεχομένου που δημιουργούν οι χρήστες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των διαστάσεων της καταναλωτικής εμπειρίας και η σύνδεσή τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η ηδονική κατανάλωση, οι ορισμοί εμπειρίας καταναλωτή, οι τύποι καταναλωτικής εμπειρίας, οι διαστάσεις εμπειρίας, ο σχεδιασμός αξέχαστων εμπειριών και το μάρκετινγκ εμπειρίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται ο ορισμός και η εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι τύποι και οι ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η σχέση του με το μίγμα προώθησης καθώς και οι λόγοι χρήσης των social media από τους καταναλωτές. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο μέσω ερωτηματολογίου σε 209 μεμονωμένους καταναλωτές μελετώνται οι καταναλωτικές απόψεις αναφορικά με τη χρήση του μέσω κοινωνικής δικτύωσης facebook. Βάσει των αποτελεσμάτων της εργασίας, οι περισσότεροι καταναλωτές πλοηγούνται 1 – 3 ώρες ημερησίως στο facebook, ενώ σε απόλυτη πλειοψηφία οι χρήστες (51,7%) συμφωνούν ότι χαλαρώνουν χρησιμοποιώντας το facebook. Μάλιστα, το 35,4% του δείγματος συμφωνεί με την άποψη ότι μέσα από το facebook μιλάει με νέους και διαφορετικούς ανθρώπους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.