Συστήματα ERP για σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συστήματα ERP για σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παλιανόπουλος, Ιωάννης Α.

Τη σημερινή εποχή οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχουν κάνει θεαματική είσοδο σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχουν διεισδύσει και στον τομέα της εκπαίδευσης είτε δίνοντας νέες διαστάσεις στη διαδικασία της μάθησης, είτε αποτελώντας πολύτιμο αρωγό των στελεχών εκπαίδευσης στον τομέα της σχολικής ηγεσίας δημιουργώντας πιέσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα για αλλαγή και μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην οργάνωση και τη λειτουργία της. Η διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της εκπαίδευσης. Στην προσπάθεια, λοιπόν, των διευθυντών/τριων των σχολικών μονάδων να ελέγξουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα τεκταινόμενα της σχολικής μονάδας που ηγούνται και να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της, σημαντικός είναι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και κατ’ επέκταση των εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων. Στη συγκεκριμένη εργασία, αφού τονιστεί η αναγκαιότητα χρήσης ERP συστημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, αναλύεται το πληροφοριακό σύστημα myschool, που χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οι σχολικές μονάδες, και παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους αυτό δύναται να προσφέρει στη λήψη αποφάσεων σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.