Η αλληλεπίδραση των social media στους φοιτητές του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η αλληλεπίδραση των social media στους φοιτητές του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων

Κασαπίδου, Ελένη Π.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάει ενδελεχώς την αλληλεπίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στους φοιτητές του ΤΕΙ Δυτική Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την εξέλιξή τους. Αρχικά αναλύονται κάποιοι ορισμοί και βασικές έννοιες ενώ ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή των Social Media. Στη συνέχεια παρατίθενται τα δημοφιλέστερα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από το Facebook και το Twitter, ως το Snapchat και το YouTube. Σημαντικό επίσης κομμάτι του κεφαλαίου είναι οι αιτίες χρήσης των Social Media, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών, καθώς και η επίδραση που έχουν στους νέους ανθρώπους. Το κεφάλαιο κλείνει αναλύοντας σε αριθμούς την διαδραστικότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελληνική και Παγκόσμια πραγματικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε. Δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό της έρευνας, στην περιγραφή του ερωτηματολογίου αλλά στην δειγματοληψία. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση των στατιστικών αποτελεσμάτων. Διαγράμματα και πίνακες συμβάλλουν ώστε να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα για την αλληλεπίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στους φοιτητές του τμήματος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.