Ο ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις και η σημασία της στην επιχείρηση Αφοί Ι. Μπισιρίτσα Ο.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις και η σημασία της στην επιχείρηση Αφοί Ι. Μπισιρίτσα Ο.Ε.

Ελευθερίου, Παναγιώτης Δ.

Μια λειτουργία των επιχειρήσεων είναι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία συμβάλει στην αυξημένη απόδοση των εργαζομένων με κύριο σκοπό την υλοποίηση των στόχων και την επίτευξη κέρδους. Σήμερα η οικονομική κρίση τοποθετεί την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στο επίκεντρο όλων εκείνων των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζομένους στην χώρα μας στοχεύοντας τόσο στην γνώση όσο και στις ενέργειες που θα συνέβαλαν στην αποφυγή μειώσεων προσωπικού, με την βοήθεια των ορθών προβλέψεων, μείωσης του κόστους αλλά και αύξηση των επιδόσεων. Σε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούμε αρχικά με την πορεία των λειτουργιών της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μέσα στον χρόνο και τους λόγους ανάπτυξής της. Στην συνέχεια θα παρουσιάζουμε μια επιχείρηση της ελληνικής επαρχίας, μικρή στο μέγεθος, με δώδεκα εργαζομένους και η οποία είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των επιχειρήσεων του μεταποιητικού κλάδου στην Ελλάδα, επιχειρήσεις που πρέπει να βασιστούμε για να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αφού αναλυθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της θεωρίας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και εντοπιστεί η εφαρμογή τους στην πράξη συστήνονται κάποιες ενέργειες ορισμένων λειτουργιών οι οποίες χρήζουν βελτίωσης και οι οποίες θα βελτιώσουν με την σειρά τους την απόδοση των εργαζομένων της επιχείρησης. Τέλος, γίνεται μια ανάλυση των σημείων εκείνων που παρουσιάζουν κάποιες ελλείψεις στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία και που θα μπορούσαμε να συστήσουμε για μελλοντική έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.