Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία

Φάνης, Θωμάς Χ.

Η υλοποίηση των στόχων μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού είναι λόγος αποτελεσματικότητας και επιτυχίας της επιχείρησης. Η υλοποίηση των στόχων γίνεται από άτομα τα οποία παρακινούν και εμπνέουν τους εργαζόμενους. Τα άτομα αυτά είναι οι Ηγέτες οι οποίοι κάνουν τα πράγματα σωστά και η διοίκηση τα σωστά πράγματα. Οι ηγέτες θα πρέπει να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους και των άλλων προκειμένου να υλοποιούσουν τους στόχους της διοίκησης. Η διαχείριση αυτή γίνεται μέσω των μοντέλων της συναισθηματικής νοημοσύνης, τα οποία μοντέλα υιοθετούν εκθέσεις, λόγω του ότι παράγουν κλίμακες ικανότητας και απόδοσης για την προσωπικότητα των ατόμων. Σκοπός του ηγέτη είναι η αναγνώριση των συναισθηματικών καταστάσεων και ο ρόλος του να παρακινεί και να εμπνέει τους εργαζόμενους να είναι αποτελεσματικοί. Η αποτελεσματικότητα των εργαζομένων συνδέεται με την ηγεσία. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας. Τα υψηλά επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν πιο ομαλή επίδραση στα μέλη της ομάδας εργασίας. Ο ηγέτης με υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης παρακολουθεί καλύτερα τα συναισθήματα της ομάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Συναισθηματική νοημοσύνη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.