Ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών και ικανοποίηση πελατών, η περίπτωση της Ζακύνθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών και ικανοποίηση πελατών, η περίπτωση της Ζακύνθου

Κλάδης, Παναγιώτης Δ.

Ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο το οποίο στη χώρα μας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Η τουριστική “βιομηχανία” προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ο τουρισμός συνεχώς εξελίσσεται και διαφοροποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Η ανάγκη για διακοπές και ξεκούραση εξελίχθηκε ως μια κοινωνική ανάγκη αλλά και ως ένα φαινόμενο το οποίο έχει μεγάλη αξία καθώς ο τουρισμός βοηθά έναν προορισμό να αναπτυχθεί. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού σε μια περιοχή παίζει η διασφάλιση ποιότητας ώστε ο επισκέπτης να νιώθει ικανοποιημένος ώστε να νιώσει την επιθυμία να επαναλάβει αυτήν του την εμπειρία ταξιδιού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετασθεί η έννοια του τουρισμού αλλά και η μελέτη της ικανοποίησης των τουριστών και των παραγόντων που επηρεάζουν αυτήν την ικανοποίηση. Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με την ικανοποίηση των τουριστών ενός από τα πιο δημοφιλούς νησιού του Ιουνίου, αυτό της Ζακύνθου. Στην εργασία αυτή θεωρείται ουσιώδης η ύπαρξη ερωτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία του ταξιδιού, των τουριστών, της διασκέδασης καθώς και της γενικότερης ικανοποίησης που λαμβάνει ο τουρίστας. Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία και ανάλυση αυτών των δεδομένων με τη βοήθεια του SPSS, ώστε να διεξαχθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την ικανοποίηση των τουριστών, τον εντοπισμό των αδύνατων και δυνατών σημείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.