Ανάλυση των λειτουργιών του Taxisnet

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση των λειτουργιών του Taxisnet

Καλογεράς, Δημήτριος Α.

Στην πτυχιακή εργασία που ακολουθεί, εξετάζω και αναλύω τις λειτουργίες του myTAXISnet, του διαδικτυακού χώρου όπου φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Γίνεται καταγραφή του ιστορικού δημιουργίας του myTAXISnet και αναλύεται κάθε λειτουργία του συστήματος του. Το πρόβλημα που αντιμετώπισα στην πτυχιακή μου, έγκειται στην φύση της ανάλυσης που πραγματοποίησα. Δυστυχώς, χρησιμοποίησα μόνο τον προσωπικό μου λογαριασμό ώστε να κάνω την ανάλυση του συστήματος, ανάλυσα δηλαδή μόνο τις λειτουργίες ενός "Φυσικού Προσώπου" και έτσι δεν μπόρεσα και δεν είχα τη δυνατότητα να αναλύσω τις περαιτέρω λειτουργίες ενός Νομικού Προσώπου/ Εταιρείας. Αυτός ήταν και ο μοναδικός περιορισμός της ανάλυσης μου, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχα στην διάθεση μου ένα λογαριασμό Νομικού Προσώπου ώστε να μπορέσω να παρουσιάσω και τις επιμέρους λειτουργίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.