Τα social media ως τακτική επίτευξης των στόχων της στρατηγικής των δημοσίων σχέσεων σε αθλητικούς συλλόγους. Συγκριτική μελέτη μεταξύ Ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων = Social media as objective achieving tactic of the public relations strategy in athletic clubs. Comparative research between European football clubs

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα social media ως τακτική επίτευξης των στόχων της στρατηγικής των δημοσίων σχέσεων σε αθλητικούς συλλόγους. Συγκριτική μελέτη μεταξύ Ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων = Social media as objective achieving tactic of the public relations strategy in athletic clubs. Comparative research between European football clubs

Γιαννόπουλος, Χρήστος

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι μεταβολές των σύγχρονου περιβάλλοντος αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προλάβουν τις εξελίξεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Μία επιχείρηση για να αναπτυχθεί θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες των καταναλωτών της και να προσπαθεί να τις ικανοποιεί ή να δημιουργεί ανάγκες και επιθυμίες. Σε αυτό συμβάλλει η βοήθεια των προωθητικών μέσων και τον λειτουργιών του τμήματος μάρκετινγκ. Στο περιβάλλον των διαφημίσεων και των προωθητικών ενεργειών περιλαμβάνονται και οι αθλητικοί σύλλογοι. Επιπλέον, τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί και συνεχώς εξελίσσονται συμβάλλουν θετικά στην δημιουργία καλή εικόνας και άμεσης και γρήγορης διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης και ενός οργανισμού. Η παρούσα εργασία διαχωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια Στο πρώτο κεφάλαιο μελετώνται οι δημόσιες σχέσεις, τα μέσα που χρησιμοποιούνται και πως σχεδιάζεται μία στρατηγική δημοσίων σχέσεων με σκοπό την βελτίωση της εικόνας μιας επιχείρησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες των κοινωνικών δικτύων, τα θετικά και αρνητικά των κοινωνικών δικτύων και πόσο σημαντική είναι η συμβολή τους στον οργανισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το αθλητικό μάρκετινγκ, η χρησιμότητα του και το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται συγκεκριμένη μελέτη των κοινωνικών δικτύων στους αθλητικούς οργανισμούς καθώς και η χρησιμότητα τους σε αυτό. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση της μεθοδολογίας και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Κοινωνικά δίκτυα
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.