Αθλητικό μάρκετινγκ: εξέλιξη και προοπτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αθλητικό μάρκετινγκ: εξέλιξη και προοπτική

Θεοφάνους, Ξανθή

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνηθεί το Αθλητικό Μάρκετινγκ, ο ρόλος του, οι προοπτικές και εξέλιξη του. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Τα δευτερογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία, αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους και συνέβαλαν στη συγγραφή του θεωρητικού μέρους της μελέτης. Συγκεκριμένα το θεωρητικό μέρος αναλύει το Αθλητικό Μάρκετινγκ τις στρατηγικές και λειτουργίες του, την ιστορία του, την υπόσταση του αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις και προοπτικές του Αθλητικού Μάρκετινγκ. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η χρήση του Αθλητικού Μάρκετινγκ από την Α1 Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης αλλά και την Α2 είναι πολύ μεγάλη και οι σύλλογοι είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση αυτή. Επιπλέον, οι σύλλογοι έχουν κάνει πολλές αλλαγές στο πρόγραμμα Αθλητικού Μάρκετινγκ που ακολουθούν με σκοπό την περισσότερη αποτελεσματικότητα του και έχουν στα μελλοντικά σχέδια τους και άλλες πολλές αλλαγές στις οποίες πρόκειται να προβούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.