Η κοινωνική διάσταση της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η κοινωνική διάσταση της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων

Τζωρτζόπουλος, Ηλίας

Η εργασία ασχολείται με το σύνολο των σημαντικότερων πεδίων, τα οποία, η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων επηρεάζει και ιδιαίτερα αυτά του επιχειρηματικού και εργασιακού χώρου, στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός Κοινωνικού Συστήματος. Προσπαθεί και μέσα από την πολυπλοκότητα του στρατηγικού ρόλου, που στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι αποκτά η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων, να προσεγγίσει τις εκφάνσεις και αντιδράσεις του πλέον σημαντικού κεφαλαίου – πόρου των επιχειρήσεων του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο ως καταλυτικός παράγοντας στη σύγχρονη αναγκαιότητα των επιχειρήσεων, αγγίζει και επιδρά στον άλλον, πολύ σημαντικό, σύγχρονο και δημιουργικό τομέα, αυτόν της Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. Πραγματεύεται έτσι ακόμη η εργασία αυτή, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτητικό, στο χώρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφού από τον χώρο των αξιών αντλούνται τα ποιοτικά μηνύματα στη ζωή των ανθρώπων. Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο τοπίο του ανθρώπινου πολιτισμού, ο ανταγωνισμός είναι η ειδοποιός διαφορά και η ικανή και αναγκαία συνθήκη επιβίωσης των επιχειρήσεων. Ο αρχαίος Έλληνας Ηράκλειτος (6ος αιώνας π.Χ. ), στο κοσμογονικό του απόσπασμα αναφέρει: «πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί… και γινόμενα πάντα κατ’ έριν και χρεών» (Ο πόλεμος είναι πατέρας όλων… και ότι όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τον ανταγωνισμό και την αναγκαιότητα). Ο ανταγωνισμός λοιπόν κατά τον Ηράκλειτο είναι μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη και ως κοσμική δύναμη αποτελεί αιώνια αρχή. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο αποτολμάται ένας συγκερασμός της αλληλεπίδρασης των προς ανάπτυξη θεμάτων: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων, της σημασίας του πρώτου στο χώρο του δευτέρου και μέσα από την αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία, που η σχέση τους, ως οικονομικοκοινωνικών μεγεθών απαιτεί και δημιουργεί. Τα κεφάλαια που ακολουθούν, με τις υπο-ενότητες, τις οποίες το καθένα περιλαμβάνει, αποτελούν το κορμό της όλης εργασίας. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από βιβλία και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο καθώς και από την έρευνα της ομάδος με τις δικές της εκτιμήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.