Χρήση facebook: μια συνηθισμένη ή συναρπαστική εμπειρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χρήση facebook: μια συνηθισμένη ή συναρπαστική εμπειρία

Κοτοπούλου, Αναστασία
Καρασαββίδου, Σμαράγδα

Η παρούσα έρευνα μελετά την εμπειρία και τα συναισθήματα των καταναλωτών αναφορικά με τα κοινωνικά δίκτυα και επικεντρώνεται στην περίπτωση του Facebook. Στόχος της είναι η πληροφόρηση σχετικά με τα αισθήματα που προκαλούνται στο καταναλωτικό κοινό, μέσω της εμπειρίας του Facebook, καθώς και τον τρόπο που αυτά συσχετίζονται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Η μέθοδος έρευνας που εφαρμόζεται είναι η ποσοτική με χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο ενότητες, που αφορούν η μία τα συναισθήματα και τις σκέψεις των καταναλωτών, κάνοντας χρήση του Facebook και ακολουθώντας σελίδες επιχειρήσεων, ενώ η άλλη αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων γίνεται διαχωρισμός των ερωτήσεων στις επτά διαστάσεις της εμπειρίας όπως αυτές προκύπτουν από τη θεωρία. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα δείχνουν ότι οι ερωτώμενοι δίνουν, κατά το πλείστον, αρνητικές ή ουδέτερες απαντήσεις και ελάχιστα θετικές. Με την έκβαση της έρευνας λαμβάνεται το συμπέρασμα ότι το Facebook δεν προκαλεί έντονες εμπειρίες στο καταναλωτικό κοινό.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.